nrc.nl
Klimaattop

Op de grote klimaattop in Parijs, die op 30 november begint, moet de wereld afspraken maken over het bestrijden van klimaatverandering. Al jaren proberen wereldleiders de uitstoot van broeikasgassen, die bijdragen aan de opwarming van de aarde, terug te dringen. Tot nu toe zonder veel succes.

Dit keer is een akkoord dichterbij dan in voorgaande jaren. Alle belangrijke landen hebben beloftes gedaan over hun klimaatbeleid tot 2030, ook al zijn die onvoldoende om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Tegelijkertijd zijn er grote struikelblokken, over onder meer de financiƫn is nog grote verdeeldheid.

Vanaf nu belichten we hier in verschillende verhalen de belangrijkste vragen over het klimaat. In de loop van de week komen alle stukken beschikbaar, hou deze pagina dus in de gaten.

Koolstofdioxide-uitstoot

bron: Global Carbon Atlas
<